Projekty

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zakończyła następujące projekty:

"Digitalizacja i udostępnienie w Internecie katalogu czasopism i przedmiotowego wszystkim zainteresowanym."

Projekt pt. "Digitalizacja i udostępnienie w Internecie katalogu czasopism i przedmiotowego wszystkim zainteresowanym." dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Cyfrowych Katalogach Kartkowych na stronie Biblioteki UŁ: http://katalog.lib.uni.lodz.pl

"Digitalizacja i opracowanie kolekcji: Łódzka szkoła plakatu w opozycji do propagandy, reklamy i kultury na plakatach z okresu PRL."

Projekt pt. "Digitalizacja i opracowanie kolekcji: Łódzka szkoła plakatu w opozycji do propagandy, reklamy i kultury na plakatach z okresu PRL." dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej UŁ.

"Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki"

Projekt pt. "Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki" dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

"Digitalizacja i konserwacja gazet polskojęzycznych wydanych do 1900 r."

Projekt pt. "Digitalizacja i konserwacja gazet polskojęzycznych wydanych do 1900 r." dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej.

"Digitalizacja unikatowej kolekcji inkunabułów z XV wieku"

Projekt pt. "Digitalizacja unikatowej kolekcji inkunabułów z XV wieku" dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej.

"Polska szkoła plakatu na plakacie filmowym w latach 1947-1989"

Projekt pt. "Polska szkoła plakatu na plakacie filmowym w latach 1947-1989" dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej.

"Digitalizacja unikatowych druków wydanych przez Franciszka Cezarego w XVII wieku"

Projekt pt. "Digitalizacja unikatowych druków wydanych przez Franciszka Cezarego w XVII wieku" dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej.

"Digitalizacja unikatowych druków, polonika z XVI-XVII wieku"

Projekt pt. "Digitalizacja unikatowych druków, polonika z XVI-XVII wieku" dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej.

"Digitalizacja unikatowych druków periodycznych ukazujących się do 1945 roku na terenie Łodzi"

Projekt pt. "Digitalizacja unikatowych druków periodycznych ukazujących się do 1945 roku na terenie Łodzi" dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej.

"Digitalizacja unikatowych dokumentów administracji RP i PRL w latach 1945-1970"

Projekt pt. "Digitalizacja unikatowych dokumentów administracji RP i PRL w latach 1945-1970" dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej.
Strona Główna

Nawiguj