Formularz rejestracyjny na szkolenia

  • Uwaga
Prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszenia na szkolenie po uprzednim uzgodnieniu terminu i zakresu szkolenia drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Termin należy uzgodnić nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

Dane zgłaszającego:


     

Dane dot. szkolenia:**w przypadku wyboru "INNE", temat szkolenia wpisz w polu "Uwagi"

     

1 - uzupełnić tylko w przypadku studentów UŁ.


Strona Główna

Nawiguj