Patronat honorowy nad konferencją objęli
Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak,
Prezydent Miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki,
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel


Patron medialny:
Międzywydziałowy Zakład Nowych Mediów i Nauczania na Odległość Uniwersytetu Łódzkiego
                                                         http://nno.uni.lodz.pl

W dniach 3-5 czerwca 2009 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
organizuje konferencję naukową zatytułowaną
STARE I NOWE W BIBLIOTECE - WSPÓŁPRACA CZY KONKURENCJA.


Celem konferencji jest dyskusja i podsumowanie dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie rozwiązań technologicznych, sposobów organizacji pracy, wykorzystania przestrzeni bibliotecznej, nowych form książek, czasopism i innych dokumentów oraz komunikacji i obsługi czytelników. Jednym z głównych zadań jest odpowiedź na pytanie, czy i jak nowe rozwiązania techniczne w bibliotece i związane z nimi zmiany organizacyjne współdziałają z tradycyjnymi formami pracy biblioteki? Czy możliwa i konieczna jest rezygnacja z tradycyjnych metod pracy oraz obsługi czytelników? Istotną kwestią jest również zbadanie, czy i jakie odzwierciedlenie w badaniach księgoznawczych i bibliologicznych mają ww. zmiany w bibliotekach początku XXI wieku.

Problematyka konferencji dotyczy w szczególności tych aspektów życia biblioteki, które uwidaczniają symbiotyczne relacje lub znaczne kontrasty pomiędzy starym i nowym w odniesieniu do:
            - stosowanych rozwiązań technologicznych
            - organizacji pracy, jej form i sposobów
            - komunikacji naukowej w bibliotece
            - organizacji przestrzeni bibliotecznej
            - istniejących form książek, czasopism i innych dokumentów
            - systemów zabezpieczenia i ochrony zbiorów
            - obsługi czytelników w zróżnicowanym wieku, od pokolenia Kolumbów do e-generacji
            - obsługi zwolenników epoki Gutenberga
            - biblioteki jako instytucji kultury promującej Region

Szeroka tematyka, której motywem przewodnim jest Stare i nowe w bibliotece, umożliwia udział w konferencji zarówno dyrektorom i pracownikom bibliotek jak również pracownikom naukowo-dydaktycznym uczelni wyższych.


Miejsce obrad Konferencji - gmach Biblioteki UŁ, Łódź ul. Matejki 32/38, sala 302, III p. (nowy gmach)
statystyka