Międzynarodowa Konferencja
                  Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
             Biblioteka jako "trzecie miejsce"
                  Łódź, 31.05-2.06.2011                Patronat honorowy nad konferencją objęli:

                Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

                Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.

                JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
                prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
Rozmiar: 2399 bajtów Rozmiar: 2814 bajtówNaszą konferencją chcemy podjąć dyskusję nad teoretycznymi założeniami, praktycznymi doświadczeniami, a także ciekawymi eksperymentami związanymi z funkcjonowaniem biblioteki akademickiej jako "trzeciego miejsca" i "domu z dala od domu" - miejsca, gdzie ludzie mogą spotykać się "łatwo, tanio, regularnie i dla przyjemności", zupełnie nieformalnie i tylko dlatego, że mają na to ochotę. Potrzeba społeczna nakazuje dziś wyjście poza podstawowe funkcje biblioteki naukowej i stworzenie dla użytkownika przestrzeni atrakcyjnej, jeśli nie komfortowej.

Warto postawić pytanie, jakie przemiany w strukturze organizacyjnej, wizerunku instytucji oraz obyczajowości bibliotekarzy są konieczne, żeby biblioteka taką przestrzenią się stała, a jednocześnie wypełniała swoją podstawową funkcję "miejsca drugiego" - warsztatu pracy dla naukowców, studentów i bibliotekarzy? Czy biblioteka akademicka jako instytucja może stać się centrum życia społecznego, nieformalnym publicznym miejscem spotkań? Pojawia się także kwestia, czy w rzeczywistości wirtualnej biblioteka ma szanse oraz czy powinna konkurować z portalami społecznościowymi i forami internetowymi?

Celem konferencji jest naukowy dyskurs nad następującymi zagadnieniami:

               -   przestrzeń biblioteki naukowej jako "trzecie miejsce"
               -   PR i promocja, wykorzystanie marketingu w działalności biblioteki XXI wieku
               -   wizerunek biblioteki i bibliotekarza, kierunek przemian w obyczajowości pracowników biblioteki
                   oraz w podejściu do czytelnika, "deinstytucjonalizacja" i "deformalizacja" usług bibliotecznych
               -   nowe formy pracy z użytkownikiem, standardy obsługi w bibliotekach naukowych
               -   przestrzeń biblioteczna przyjazna czytelnikowi - nowe formy organizacji i udostępniania zbiorów
               -   przemiany w organizacji pracy
               -   nowoczesny warsztat pracy w bibliotece naukowej
               -   edukacja w bibliotece