Międzynarodowa Konferencja
                  Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
             Biblioteka jako "trzecie miejsce"
                  Łódź, 31.05-2.06.2011
        D O   P O B R  A  N I A

Formularz zgłoszenia tematu wystąpienia

PDF              DOC

Formularz rejestracyjny

PDF              DOC