Międzynarodowa Konferencja
                  Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
             Biblioteka jako "trzecie miejsce"
                  Łódź, 31.05-2.06.2011     K A L E N D A R I U M

Do 15 lutego 2011 (przedłużony do 28 lutego) - termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniem i słowami kluczowymi.

Do 31 marca 2011 - termin nadsyłania pełnych tekstów referatów do recenzji.

Do 10 kwietnia 2011 - termin przyjmowania formularzy rezerwacji noclegu w CSK UŁ przez organizatorów.

Do 15 kwietnia 2011 - wniesienie opłaty konferencyjnej.

Do 30 kwietnia 2011 - powiadomienie autorów tekstów o wyniku recenzji Komitetu Naukowego.

31 maja - 2 czerwca 2011 - zapraszamy do udziału w Konferencji.