Międzynarodowa Konferencja
                  Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
             Biblioteka jako "trzecie miejsce"
                  Łódź, 31.05-2.06.2011        K O M I T E T   O R G A N I Z A C Y J N Y

              mgr Maria Wrocławska - starszy kustosz dyplomowany
              Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

              mgr Irena Kujawska - kustosz
              Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

              mgr Mariola Augustyniak - kustosz dyplomowany
              Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
              Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Komputeryzacji BUŁ

              mgr Tomasz Piestrzyński - starszy bibliotekarz
              Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

              dr Gabriela Waliszewska - bibliotekarz
              Samodzielne Stanowisko ds. Konsorcjów i Sieciowych Zasobów Informacji

              mgr Urszula Kowalewska - kustosz
              Kierownik Oddziału Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych

              mgr Justyna Jerzyk-Wojtecka - starszy bibliotekarz, sekretarz konferencji
              Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych

              mgr Katarzyna Mikołajczyk - bibliotekarz
              Kierownik Samodzielnej Sekcji Wolnego Dostępu