Miźdzynarodowa Konferencja
                  Biblioteki Uniwersytetu £ódzkiego
             Biblioteka jako "trzecie miejsce"
                  £ód¼, 31.05-2.06.2011