Międzynarodowa Konferencja
                  Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
             Biblioteka jako "trzecie miejsce"
                  Łódź, 31.05-2.06.2011Baran

Kotowska

Scholastyka

Katarzyna

Przestrzeń społeczna w nowoczesnej bibliotece akademickiej miejscem nauki i spotkań

Burnicka

Cupa

Katarzyna

Marzenna

Public relations i promocja współczesnej biblioteki naukowej - oczekiwania i opinie czytelników oraz doświadczenia pracowników Biblioteki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu.

Chromińska

Mielczarek

Magdalena

Anna

Przestrzenie Biblioteki - aspekty niearchitektoniczne na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Halasz-Cysarz

Monika

Oczami bibliotekarzy i użytkowników: tworząc bibliotekę 3.miejsca

Felińska

Renata

Znaczenie pracownika pierwszego kontaktu dla kształtowania wizerunku biblioteki na przykładzie Wypożyczalni Miejscowej BUŁ

Kisilowska

Małgorzata

Czy lubicie się Państwo zakładać? O zaufaniu w bibliotece

Kowalska

Mikołajuk

Marzena

Lidia

Drugie życie łódzkich fabryk. Adaptacja budynków postindustrialnych na cele biblioteczne

Laskowski

Szeligowski

Marcin

Piotr

"Od maluszka do staruszka" - działalność edukacyjna PBW w Łodzi.

Lewkowicz

Piotr

Wizerunek pracownika biblioteki akademickiej kreowany w polskiej literaturze fachowej dwudziestolecia międzywojennego

Łabiszewska

Irena

Czy wystawy okolicznościowe współtworzą trzecie miejsce w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego?

Malentowicz

Beata

Promocja nowoczesnej edukacji w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu

Marcinkowski

Piotr

Staromodny bibliotekarz w liberalnym świecie (?)

Nalewajska

Lilianna

Facebook to za mało. Promocja i kształtowanie wizerunku biblioteki akademickiej.

Nowakowska

Izabela

Biblioteka Główna  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - miejscem wystaw, pamięci i krzewienia idei humanitarnych

Obrzut

Pilichowicz

Anna

Grażyna

Noc Naukowców w bibliotece akademickiej - jako metoda  integrowania społeczeństwa lokalnego

Paruzel

Bubel

Alicja

Dagmara

W poszukiwaniu mobilnej przestrzeni bibliotecznej - nietypowe rozwiązania w typowych i nietypowych bibliotekach

Piotrowska

Witczak

Agnieszka

Magdalena

Zastosowanie idei trzeciego miejsca w przestrzeni bibliotecznej wybranych bibliotek europejskich (Blanes, Hjorring)

Podgórski

Sójkowska

Filip

Iwona

Dla uczelni, dla regionu, dla środowiska - przykłady działań promocyjnych Biblioteki  Politechniki Łódzkiej

Prorok

Lucyna

Biblioteka naukowa przyjazna czytelnikowi - zastosowanie badań ewaluacyjnych do oceny pracy i przydatności biblioteki naukowej

Vilczynska

Galyna

Діяльність бібліотеки na Україні

Witek

Jadwiga

Biblioteka akademicka w miejskiej przestrzeni publicznej. Strategia promocji i PR dla projektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Wolaniuk

Anita

Rozwój uniwersytetów europejskich

Zysiak

Agata

Jak pozostać wiernym w niestałym świecie? Czym, gdzie i dla kogo ma być nowoczesna biblioteka?