Międzynarodowa Konferencja
                  Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
             Biblioteka jako "trzecie miejsce"
                  Łódź, 31.05-2.06.2011
        R E J E S T R A C J A   U C Z E S T N I K Ó W

  Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 28.02.2011

Prosimy o wypełnienie i nadesłanie zgłoszeń pocztą elektroniczną do 28 lutego 2011, na formularzu rejestracyjnym.


format PDF           format DOC

      na adres sekretariatu konferencji: konferencja@lib.uni.lodz.pl
      Prosimy o dokonywanie wpłat na konto nr 14 1240 3028 1111 0010 0434 7782
      w tytułe przelewu prosimy wpisać "Konferencja BUŁ"


- - - - - - - - - - - - - -


        R E G I S T R A T I O N   O F   P A R T I C I P A N T S

Please, send us emails with filled participation forms till 15.02.2011.


format PDF           format DOC

      to the secretariat of the conference: konferencja@lib.uni.lodz.pl
      Please send your conference charge to the bank account PL 14 1240 3028 1111 0010 0434 7782 SWIFT: PKOPPLPW
      with the title of credit transfer "BUL Conference"