Międzynarodowa Konferencja
                  Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
             Biblioteka jako "trzecie miejsce"
                  ŁódĽ, 31.05-2.06.2011Baran

Scholastyka

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Bombik

Danuta

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Bort-Nowak

Hanna

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi

Burnicka

Katarzyna

Biblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Chromińska

Magdalena

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Cupa

Marzenna

Biblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dębowska-Majda

Monika

Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

Dodot

Anna

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Felińska

Renata

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Friedmann

Bernhard

Universitätsbibliothek, Giessen, Niemcy

Gajda

Izabela

Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Halarz-Cysarz

Monika

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Jagodzińska-Kubik

Katarzyna

Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ

Kisilowska

Małgorzata

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Konieczna

Jadwiga

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego

Kotowska

Katarzyna

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Koza

Agnieszka

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Kowalska

Marzena

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Laskowski

Marcin

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

Lewkowicz

Piotr

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Łabiszewska

Irena

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Malentowicz

Beata

Dolno¶l±ska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Marcinkowski

Piotr

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Mikołajuk

Lidia

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Nalewajska

Lilianna

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Nowakowska

Izabela

Biblioteka Główna Uniwersytety Medycznego w Łodzi

Obrzut

Anna

Biblioteka Główna Politechniki ¦l±skiej

Paruzel

Alicja

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej

Piotrowska

Agnieszka

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Portacha

Alicja

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Prorok

Lucyna

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Próchnicka

Maria

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sójkowska

Iwona

Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Szafińska-Chadała

Marzena

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

Szeligowski

Piotr

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

Szulc

Aleksandra

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Ulinowicz

Elżbieta

Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Vilczynska

Galyna

Główna Biblioteka Publiczna, Pawłow, Ukraina

Witczak

Magdalena

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Witek

Jadwiga

Biblioteka Uniwersytetu ¦l±skiego

Wolaniuk

Anita

Zakład Geografii Miast, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

Zysiak

Agata

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Socjologii Kultury