PARTNERPATRONAT MEDIALNYTRANSMISJA KONFERENCJI ON LINE


Informujemy uczestników, że w PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI
obrady odbywać się będą w auli Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego UŁ ul. Kopcińskiego 16/18Patronat honorowy nad konferencją objęli:

   
  JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel


Naszą konferencją chcemy wnieść wkład w dyskusję nad przyszłością usług bibliotek naukowych. W XXI wieku postępujący rozwój technologii informacyjnych i elektronicznych przyniósł kolejną falę przemian - biblioteki stają się bardziej interaktywne, nastawione na potrzeby czytelnika, dorastają do roli centrów aktywizujących społeczeństwo informacyjne, uelastyczniają działalność; a jednocześnie obniżają koszty i wzmacniają infrastrukturę, aby zmieścić się w budżetach. Jedyne wyjście to szybkie przystosowanie się do nowych realiów - jak pisała brytyjska profesor Di Martin - we must take advantage of the new expectations of the digital citizen to determine our bright futures. Podczas obrad postaramy się przedyskutować wyzwania, jakie stoją przed polskim i światowym bibliotekarstwem:

1. w zakresie gromadzenia i przechowywania dokumentów
- jak rozsądnie korzystać z bogatej oferty różnego rodzaju dokumentów elektronicznych?
- czy prowadzić selekcję dokumentów pod względem technologicznym?
- co robić z rosnącymi kolekcjami zbiorów na nośnikach elektronicznych (taśm magnetofonowych, dyskietek różnych formatów, niektórych rodzajów płyt CD), których odczytanie i użytkowanie z biegiem czasu staje się niemożliwe?

2. dotyczące informacji naukowej
- nowoczesne źródła informacji naukowej,
- usługi informacyjne on-line,
- łatwe w obsłudze wyszukiwarki i języki informacyjno-wyszukiwawcze przyjazne dla użytkownika.

3. dotyczące udostępniania zbiorów
- wygląd i funkcjonalność katalogów interaktywnych z interfejsem przystosowanych do telefonów komórkowych, tabletów i innych czytników elektronicznych, - zabezpieczenia prawne i techniczne zbiorów elektronicznych udostępnianych on-line za pomocą katalogu,
- łatwe w obsłudze wyszukiwarki i języki informacyjno-wyszukiwawcze przyjazne dla użytkownika
- nowoczesne usługi biblioteczne dla osób niepełnosprawnych.

4. związane z kształceniem nowoczesnego odbiorcy informacji
- wprowadzanie kursów związanych z użytkowaniem informacji, internetu,
- wkład bibliotek w rozwój społeczeństwa informacyjnego,
- kompetencje informatyczne i pedagogiczne w zawodzie bibliotekarza.
S P O N S O R Z Y   G Ł Ó W N I