K A L E N D A R I U M

Do 28 lutego 2013 - termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniem i słowami kluczowymi

Do 12 kwietnia 2013 - termin zgłaszania rezerwacji noclegu w CSK UŁ

Do 15 kwietnia 2013 - termin nadsyłania pełnych tekstów referatów do recenzji

Do 15 kwietnia 2013 - wniesienie opłaty konferencyjnej

4 - 6 czerwca 2013 - zapraszamy do udziału w Konferencji