K O M I T E T   N A U K O W Y


              prof. dr hab. Marta Skalska-Zlat, Uniwersytet Wrocławski
             

              prof. nadzw. dr hab. Jadwiga Konieczna, Uniwersytet Łódzki
             

              dr hab., prof. UŁ Ewa Andrysiak, Uniwersytet Łódzki
             

              dr Irena Łabiszewska, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego