K O M I T E T   O R G A N I Z A C Y J N Y


mgr Maria Wrocławska - starszy kustosz dyplomowany
Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

mgr Irena Kujawska - kustosz
Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

mgr Tomasz Piestrzyński - kustosz
Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

mgr Justyna Jerzyk-Wojtecka - starszy bibliotekarz, sekretarz konferencji
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych

mgr Piotr Bajsarowicz - starszy bibliotekarz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych

mgr Katarzyna Mikołajczyk - starszy bibliotekarz
Kierownik Samodzielnej Sekcji Wolnego Dostępu

Beata Gamrowska
Samodzielna Sekcja Wolnego Dostępu

Tomasz Czajka
Samodzielna Sekcja Wolnego Dostępu