R E F E R A T Y

 

1.       

Bugaj Ewa

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Kompetencje pedagogiczne w procesie komunikowania się bibliotekarza
z czytelnikiem w bibliotece XXI wieku. Problemy i zakłócenia w procesie komunikowania się

2.       

Cichoń Krzysztof, Dziki Agnieszka, Wierzbicka Anna

Biblioteka 5inLodz

Biblioteka między informacją a charyzmą

3.       

Cieślak Piotr, Gurdała Sławomir, Mikurenda Zbigniew, Tonn Krzysztof

Uniwersytet Łódzki

E-learningowe szkolenie biblioteczne w UŁ
 - przedstawienia wdrożenia jakie zastosowano dla studentów pierwszego roku
z wykorzystaniem zasobów teletechnicznych oraz platformy zdalnego kształcenia

4.       

Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Biblioteki wobec wykluczenia informacyjnego - współczesne tendencje

5.       

Felińska Renata, Górniak Teresa

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

E-podręczniki przyszłość czy zagrożenie dla wersji drukowanej? Z doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

6.       

Gmiterek Grzegorz

Uniwersytet Warszawski

Pad dla czytelników i bibliotekarzy. Interaktywność, ikoniczność i integracja mediów w bibliotecznej praktyce

7.       

Gniot Aleksander, Karwasiński Piotr

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Wizja, odwaga, realizacja - aplikacje LIBSMART w Bibliotece Uniwersyteckiej
w Poznaniu

8.       

Golebiowski Anja

University Library Gißen, Germany

Moduły edukacyjne „szkolenia schodkowego“. Edukacja informacyjna na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen

9.       

Gońka Anna

Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Biblioteki wobec osób niedowidzących
i niewidomych – stan przygotowania

10.   

Goszczyńska Agnieszka

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka w komórce – A B C mobilnego serwisu bibliotecznego

11.   

Góralska Małgorzata

Uniwersytet Wrocławski

Książka w pajęczynie cyfrowej informacji

12.   

Hys Jolanta

Biblioteka Narodowa w Warszawie

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna – zmiany sposobu prezentacji

13.   

Jańdziak Anna

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej

Bibliotekarz w komórce – „elastyczny” bibliotekarz bliżej użytkownika?

14.   

Jarocki Mariusz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mobilność a usługi biblioteczne na przykładzie publicznych uczelni akademickich w Polsce - case study

15.   

Jędrzejczak Monika

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Mobilna biblioteka akademicka jako centrum zarządzania wiedzą

16.   

Koziara Andrzej, Razik Grażyna, Waga Małgorzata

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Nowoczesne usługi i wyposażenie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach odpowiedzią na potrzeby współczesnego czytelnika biblioteki naukowej

17.   

Laskowski Marcin, Szeligowski Piotr

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Łodzi

m-strona Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi

18.   

Lewandowska Aneta

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego  przykładem instytucji działającej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego

19.   

Łakomy Agnieszka

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

Rozwój mobilnych usług bibliotecznych
i informacyjnych. Analiza problemowa na podstawie bibliograficzno-abstraktowych baz danych: Library and Information Science Abstracts i Library oraz Information Science & Technology Abstracts

20.   

Murawski Krzysztof

ProQuest

Mobilne narzędzia dostępu do informacji. Dlaczego nie ma od nich ucieczki?

21.   

Musiela Magdalena

Biblioteka Główna
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Znaczenie kompetencji informatycznych
i psychologiczno-pedagogicznych
 w środowisku bibliotekarskim
dla świadczenia usług bibliotecznych

22.   

Osiewała Renata

Biblioteka Instytutu Historii UŁ

Czy biblioteki i książki przetrwają próbę czasu:od książki drukowanej do e-książki, od biblioteki tradycyjnej do wirtualnej

23.   

Rożniakowska-Kłosińska Małgorzata

Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Mobilne zasoby polskich bibliotek cyfrowych?

 

24.   

Sapon-White Richard

Oregon State University Libraries, USA

New library services from the Center for Digital Scholarship and Services, Oregon State University, Corvallis, Oregon, USA

25.   

Studzińska-Jaksim Paulina

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Kształcić - Słuchać - Informować. Rola
i zadania nowoczesnych bibliotek uniwersyteckich wobec społeczeństwa informacyjnego i jego wymagań

26.   

Wiorogórska Zuzanna

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Edukacja informacyjna stałym elementem programu studiów?