R E J E S T R A C J A   U C Z E S T N I K Ó W

Prosimy o wypełnienie i nadesłanie zgłoszeń pocztą elektroniczną do 28 lutego 2013, na formularzu rejestracyjnym.


format PDF           format DOC

      na adres sekretariatu konferencji: konferencja@lib.uni.lodz.pl

   Uczestnicy konferencji zostali zwolnieni z podatku VAT.
   Prosimy o wpłaty netto w wysokości 500zł na konto nr 14 1240 3028 1111 0010 0434 7782, Pekao S.A. II Oddział w Łodzi

UWAGA
w tytule przelewu prosimy wpisać: "Konferencja BUŁ"