PL
 • Library in the knowledge-based society.
  Information, education, professionalism

  Slide 1
 • Library in the knowledge-based society.
  Information, education, professionalism

  Read more
  Slide 2
 • CONFERENCE 9-11.06.2015

  Ask questions
  Slide 3

Library in the knowledge-based society.
Information, education, professionalism

Library of the Lodz University 9-11.06.2015


Welcome to the website of the University Library of Łódź Conference. The Conference tooke place in Łódź, in the Main University Library building, 9-11.06.2015. The details you can find below.

bul_image

About conference

Patronat Honorowy:

Marszałek Województwa Łódzkiego
Prezydent Miasta Łodzi
Rektor UŁ

About conference

The aim of the Conference was to define what role a librarian and an academic library should play in the development of a knowledge-based society.

A knowledge-based society, whose main economic resources are experts and innovative solutions, begins with an educational background. Hight quality of the educational service is converted into development of science and its contribution to the making of brand new technologies. This point of view gives academic education new fundamental tasks: the development of innovative science, and the education of experts who can transform theory into a more practical form of technological solutions and services.

An academic library and its employees should play a pivotal role in the completion of both tasks. During the Conference we would like to discuss the following issues:
– mobile adviser – creative teacher? What should a modern librarian be like?
– a teaching library and its active role in academic and adult education
– the library as a university information database and an institutional repository co-ordinator
– the functionality of library premises in the era of mobile Internet services
– customer information needs assessment as part of the policy governing the process of the collection of library resources and work organization

Organizational Committee

Management of the library:
Tomasz Piestrzyński
Mariola Augustyniak
Dorota Bartnik
Elżbieta Luzińska

Justyna Jerzyk-Wojtecka - conference secretary
Tomasz Czajka
Beata Gamrowska
Joanna Mróz

Scientific Committee

Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW, Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prof. UŁ, dr hab. Jadwiga Konieczna, Uniwersytet Łódzki
St. kustosz dypl. Maria Wrocławska
Kustosz dypl. Tomasz Piestrzyński, director of the library
Kustosz dypl. Justyna Jerzyk-Wojtecka, conference secretary

Registration

Information for Authors

Authors are requested to send subjects of presentation and abstracts (max. 1200 signs with spaces) and 3-5 key words until 31st of January 2011

The conference papers will be published as a reviewed monograph.

We wait for papers (about 3 500 words, 10-12 pages) to 15th of March 2015. Send it via email: konferencja@lib.uni.lodz.pl

An article should be preceded by an abstract (about 100 words), 5-6 key words and be divided into unnumbered chapters. On the first page the author should give his name and surname, the name of institution and personal email.

Each author has to sign an agreement with the Publisher House of Łódź Uniwersity. You have to sign it in duplicate and send it via traditional mail to:
Justyna Jerzyk-Wojtecka
Oddział Prac Naukowo-Dydaktycznych
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
ul. J. Matejki 32/38
90-237 Łódź

In addition, authors are requested to sign an agreement based on the Creating Commons License. Owing to that, we will be able to put the film with the conference presentation in the Internet (online) and in the UŁ Repository. Download an CC agreement

Further information:
Text should be written in .doc or .rtf file (MS Word program), Times New Roman font, size 12, with lead 1,5 point, notes at the bottom of a page with continuous numbering.

Authors should make a bibliography of using works at the end of the article in an alphabetical order.

Models of notes:

a) a book

M. Nahotko, Naukowe czasopisma elektroniczne, Warszawa 2007, s. 153.

b) a collective work

Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym, red. E. B. Zybert, Warszawa 2002, s.21.

c) an article from a book

W. Benedyk,Biblioteka Główna, [w:] Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: projekt i realizacja, Warszawa 1974, s. 53.

d) an article from a magazine

M. Dąbrowicz,Proces przygotowania i wdrażania systemu ocen okresowych pracowników w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka” 2008, nr12 (21), s. 147-164.

e) a document or a web page of an institution in internet

K. Coyle, The Library Catalog: Some Possible Future, “The Journal of Academic Librarianship”, vol. 333, no 3 (May 2007), s. 414-416, [dostęp: 08.04.2009], http://www.kcoyle.net/jal_33_3.html.

f) an article in internet

European Environmental Agency, [dostęp: 12.03.2009], http://www.eea.eu

Titles

 

1.

Babik Wiesław

Ekologia informacji w bibliotecznej społeczności informacyjnej

2.

Bikowska Katarzyna

Bibliotekarz dziedzinowy – oczekiwania vs. rzeczywistość

3.

Bugaj Ewa, Soboń Aneta

E-zasoby w kształceniu akademickim

4.

Buzdygan Dorota, Górski Marek M.

Jak biblioteka może wspierać zarządzanie reputacją naukową uczonych
i zespołów badawczych.

5.

Chruściel Aleksandra, Rakoczy Justyna

Rola Wypożyczalni Miejscowej i Międzybibliotecznej w nowej jakości kształcenia akademickiego na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

6.

Curyło Monika

Baza Bibliografii Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego jako element oceny nauczyciela akademickiego

7.

Dobrzyńska-Lankosz Ewa

Pisemne prace dyplomowe jako część repozytorium instytucjonalnego AGH. Organizacja i zarządzanie

8.

Dziedziczak-Foltyn Agnieszka

Uczelnie akademickie i ich biblioteki w Europie wiedzy

9.

Felińska Renata, Górniak Teresa

Biblioteka naukowa w życiu osób starszych

10.

Gamus Paula

Nie bójmy się komiksów

11.

Gońka Anna

Wizerunek pracownika biblioteki akademickiej - raport z badań przeprowadzonych w Bibliotece Politechniki Lubelskiej.

12.

Jeż Radosław, Konieczko Anna, Kwiatkowska Małgorzata

Jakość usług informacyjnych biblioteki akademickiej jako ważny element gospodarki opartej na wiedzy.

13.

Knop Urszula

Akademickie czasopisma informacyjne w katalogach OPAC, bibliotekach cyfrowych i na stronach WWW bibliotek wyższych uczelni technicznych

14.

Kokosińska Magdalena

Od informacji do wiedzy. Rola bibliotekarzy-informatorów w bibliotece akademickiej.

15.

Koziara Andrzej, Razik Grażyna, Śpiechowicz Anna, Waga Małgorzata

Informatyczne wspomaganie usług biblioteki akademickiej. System zintegrowany – integracja systemów.

16.

Ladorucki Jacek

Misja bibliotek w społeczeństwie wiedzy i informacji

17.

Milewska Paulina

Brama do wiedzy. Rola biblioteki akademickiej w procesie komunikacji naukowej na przykładzie bibliotek akademickich w Łodzi.

18.

Mikołajuk Lidia

Nowoczesny system zarządzania wiedzą na przykładzie funkcjonowania repozytorium instytucjonalnego

19.

Olejnik Dorota

Repozytorium uczelniane, budowa i koordynacja jego działania, szansą na wzmocnienie pozycji biblioteki w realizacji misji naukowo-edukacyjnej uczelni.

20.

Osiewała Renata

Miejsce i rola bibliotek zakładowych w systemie dydaktyczno-naukowym

i informacyjnym szkoły wyższej na przykładzie sieci bibliotecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Zarys problematyki.

21.

Rożniakowska-Kłosińska Małgorzata

Otwarte czasopisma i dane badawcze w naukach technicznych
 

22.

Sendecka Justyna, Sierpowski Maciej

Wiedza, kompetencje, zaangażowanie – wartości determinujące rozwój bibliotekarza

23.

Seta Magdalena

Edukacja informacyjna w bibliotekach uczelni przyrodniczych

24.

Skibicka Teresa

Informacja normalizacyjna jako przykład oferty bibliotecznej skierowanej do inżynierów (obecnych i przyszłych) i nie tylko…

25.

Skubała Elżbieta, Rożniakowska-Kłosińska Małgorzata

Rola biblioteki uczelnianej w tworzeniu bazy informacyjnej szkoły wyższej

26.

Stańska Monika, Walewska Ewa

Polityka gromadzenia w bibliotece Wojskowej Akademii Technicznej

27.

Szkudlarek Marta Elżbieta

Jak w dobie społeczeństwa informacji przyciągnąć użytkownika do biblioteki? Wykorzystanie nowych technologii i rozwiązań na przykładzie biblioteki Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

28.

Woźniak-Kasperek Jadwiga

Zniewalająca moc cyfry. Refleksja na temat humanistyki cyfrowej
i bibliotekarstwa cyfrowego

Sponsors

Main Sponsor

ARFIDO

ABE

Sponsors

EBSCO
IBUK
Cambrige Journals
Aleph Polska
SirsiDynix
Digital-Center
BLM-Coll
HAN
Emerald
CEEOL
Jstor
QULTO

Contact

Say Hello: